:: Kontakt :: Print :: PDF :: Læs op :: Søg
Vandforsyningsplan
 

Stamdata for Blum Vandvrk

Generelle data

Anlægsid

70593

Navn

Blum Vandvrk

Adresse

Stationsvej 6, 9574 Blum

Kontaktperson

Hans Jrgen Kristensen

Telefon

9833 7126

Dato for besigtigelse

Torsdag den 3. november 2011

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse

65000 m3, udløber 1/1/2013

Indvinding i 2010

46342 m3

Vand leveret til forbruger

46342 m3

Vand forbrugt på Vandværk

- m3

Vand købt eller leveret til andet vandværk

0 m3

Vandspild

0 %

Udvikling i indvinding (m3/år)

Forbrugertyper

Antal

Forbrug m3

Parcelhuse

375

36017

Etageboliger

Ingen

Ingen

Landhuse

Ingen

Ingen

Fritidshuse

Ingen

Ingen

Landbrugsdrift

3

1743

Landbrugsdrift m. dyrehold

Ingen

Ingen

Gartneri

Ingen

Ingen

Virksomheder

Ingen

Ingen

Institutioner (skoler, børnehaver og lign.)

18

6480

Hotel, campingpladser

Ingen

Ingen

Andre erhverv

15

2102

Kapacitet

Indvinding

30 m3/t

Behandling

20 m3/t

Rentvandsbeholder, kapacitet

140 m3

Udpumpning

20 m3/t

Evnefaktor døgn/time

1/1

Oversigtskort

Boringer

DGU nr.42.419
StatusI drift
PlaceringUdenfor vandvrksbygning
Udførelsesår2009
Koordinater x, y (Utm32E89)568.566 , 6.298.838
Terrænkote (DVR90)17.7 m
Boredybde80 m
Filterinterval72-78 m.u.t.
Diameter forerør / filter225/225 mm
Vandførende lagSand
Rovandspejl2,75 (2009) m.u.t.
Råvandspumpe-
Pumpeydelse30 m3/t
Afslutning af boringRvandsstation over terrn
Beskyttelseszone<10 m
IndvindingsstrategiDer indvindes fra en vandvrksboring
Arealanvendelse i nærområdeByomrde
Forureningskilder i nærområdeDer er tre V1 kortlagte grunde og en uafklaret grund indenfor 300 m. To af de tre V1 kortlagte grunde ligger i strmningsretningen.

Foto af kildepladser


Teknisk anlæg

Iltningsmetode

Kompressor

Filtrering

Trykfiltre

Antal filtre og type

2 stk. parallelkoblede

Filterareal/-kapacitet (total)

20 m3/time

Filterskyl metode / hyppighed

Vand og luft, 1 skyl pr. 240 m3

Skyllevandsmængde/-kapacitet

10 min. ved 20 m3/time

Skyllevandsafledning

Til spildevandsledning efter bundfldning

Rentvandsbeholder type

Underjordisk RVT

Rentvandsbeholder placering

Udenfor Vandvrksbygning

Senest inspektion af rentvandstank

2011

Tilsætningsanlæg

Ingen

Rentvandspumper

3 stk. CR5 med VLT

Pumpestyring

Trykstyret

Afgangstryk

4.5 Bar

Foto af filter / hydrofor

Foto af rentvandspumper

Flow diagram

Ledningsnet

Længde, ca.

- km

Alder, ca.

- år

Materialer

PVC, PE, eternit

Ledningsplaner

Digital, ajourfrt

Trykforøger

Nej

Forsyningssikkerhed

Alarmer

Nej

Nødstrømsforsyning

Ja

Forbindelsesledning til anden vandforsyning

Nej

Forsyningssikkerhedsmæssige overvejelser

Overvgning af grundvand
Etablering af forsyningsledning til andre vandvrker

Beredskabsplan

Nej

Parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer

Ja

Sikret mod forurening af kildepladsen

Nej

Råvandskvalitet

Kemiske hovedbestanddele

Ikke pvist nitrat, lavt indhold af sulfat, indhold af jern og mangan krver vandbehandling

Mikrobiologi

Ikke pvist

Uorganiske spormetaller

Overholder gldende kvalitetskrav

Miljøfremmede stoffer

Ikke pvist

Rentvandskvalitet

Kemiske hovedbestanddele

Nitrit pvist lig kvalitetskrav, andre kvalitetskrav er overholdt, nitrat ikke pvist

Mikrobiologi

Ikke pvist

Uorganiske spormetaller

Overholder gldende kvalitetskrav

Miljøfremmede stoffer

Ikke pvist

Administration og økonomi

Takst politik

2012

Investeringsplan

Nej

Vedligeholdelsesplan

Nej

Fremtidig udvikling

Udvikling i vandforbrug

Uforandret

Problemer for den videre drift

Kapaciteten af vandforsyningen
Kildeplads

Samlet vurdering

Emne

God
Acceptabel

Begrundelse

Kapacitet

         

Vandvrket har en kapacitet, der ligger meget under det nuvrende behov

Boringer

         

Utt rrsamling og vand p gulvet i RVS, ingen mrkning med DGU-nr.

Kildepladsen

         

10 m fredningsblte ikke udlagt og afgrnset med hegn, under 10 m til nrmeste nabo, ingen dyrkede arealer indenfor 25 m, kortlagte lokaliteter indenfor 300 m

Bygningerne

         

Vandvrket er nyopfrt i 2011, meget flot anlg

Tekniske installationer

         

Vandvrket er nyopfrt i 2011, meget flot anlg

Ledningsnet

         

Intet vandspild, alder ukendt, materiale PVC, PE og eternit indikerer varierende alder p ledningsnettet og dermed lbende vedligeholdelse

Hygiejne

         

Vandvrket er nyopfrt i 2011, meget flot anlg, utt rrsamling i RVS

Forsyningssikkerhed

         

1 boring, har RVT og ndstrmsforsyning, ingen ndforbindelse eller beredskabsplan

Råvandskvalitet

         

Nitrat ikke pvist, jern og mangan krver vandbehandling, miljfremmede stoffer ikke pvist

Rentvandskvalitet

         

Nitrit pvist lig kvalitetskrav, overholder andre kvalitetskrav, nitrat ikke pvist

Administration og økonomi

         

Takstblad fra 2012, ingen investerings- eller vedligeholdelsesplanAndre anlg tilhrende Blum Vandvrk

Ingen.

Hobrovej 110
9530 Støvring
Tlf.: 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk
www.rebild.dk